ΔιάφοραΓερανογέφυρες
›› 91-089 | ΤΡΕΛΟ ΦΟΡΕΙΟ | STAHL 250kgr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 91-089

Κατασκευαστής: STAHL 250kgr

Τύπος: ΤΡΕΛΟ ΦΟΡΕΙΟ

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications