ΔιάφοραΓερανογέφυρες
›› 91-087 | | STAHL 1250kgr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 91-087

Κατασκευαστής: STAHL 1250kgr

Παρατηρήσεις: 2 TEMAXIA

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications