ΔιάφοραΓερανογέφυρες
›› 91-081 | 2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | ΦΟΡΕΙΟ ABUS ΓΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΒΑΡΟΥΛΚΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 91-081

Κατασκευαστής: ΦΟΡΕΙΟ ABUS ΓΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΒΑΡΟΥΛΚΟ

Τύπος: 2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

Παρατηρήσεις: 4 ΤΕΜΑΧΙΑ

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications