ΔιάφοραΓερανογέφυρες
›› 91-076 | ΒΑΡΟΥΛΚΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 2,5t | DEMAG 2,5t

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 91-076

Κατασκευαστής: DEMAG 2,5t

Τύπος: ΒΑΡΟΥΛΚΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 2,5t

Παρατηρήσεις: TEMAXIA 2

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications