ΔιάφοραΓερανογέφυρες
›› 91-073 | ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ | ΒΑΡΟΥΛΚΟ STAHL 1t

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 91-073

Κατασκευαστής: ΒΑΡΟΥΛΚΟ STAHL 1t

Τύπος: ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications