ΔιάφοραΓερανογέφυρες
›› 91-071 | | ΒΑΡΟΥΛΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ STAHL 1,5t

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 91-071

Κατασκευαστής: ΒΑΡΟΥΛΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ STAHL 1,5t

Παρατηρήσεις: 3 ΤΕΜΑΧΙΑ

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications