ΔιάφοραΓερανογέφυρες
›› 91-069 | ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΙΟ | ΒΑΡΟΥΛΚΟ STAHL 2t

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 91-069

Κατασκευαστής: ΒΑΡΟΥΛΚΟ STAHL 2t

Τύπος: ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΙΟ

Παρατηρήσεις: 2 TEMAXIA

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications