ΔιάφοραΓερανογέφυρες
›› 91-060 | | ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ 13,60m ΜΗΚΟΣ ΜΕ ΒΑΡΟΥΛΚΟ SWF 3.2t

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 91-060

Κατασκευαστής: ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ 13,60m ΜΗΚΟΣ ΜΕ ΒΑΡΟΥΛΚΟ SWF 3.2t

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications