ΔιάφοραΓερανογέφυρες
›› 91-059 | ΒΑΡΟΥΛΚΟ STAHL 3,2t | ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ 20Μ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 91-059

Κατασκευαστής: ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ 20Μ

Τύπος: ΒΑΡΟΥΛΚΟ STAHL 3,2t

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications