ΔιάφοραΓερανογέφυρες
›› 91-058 | ΑΠΟ 4 ΩΣ ΚΑΙ 7 ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΣ | ΡΑΓΕΣ ΓΙΑ ΒΑΡΟΥΛΚΑ 500 kgr ΚΑΙΝΟΥΡΓΕΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 91-058

Κατασκευαστής: ΡΑΓΕΣ ΓΙΑ ΒΑΡΟΥΛΚΑ 500 kgr ΚΑΙΝΟΥΡΓΕΙΕΣ

Τύπος: ΑΠΟ 4 ΩΣ ΚΑΙ 7 ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΣ

Παρατηρήσεις: 20 ΤΕΜΑΧΙΑ

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications