ΔιάφοραΓερανογέφυρες
›› 91-054 | 3,2t | BAΡΟΥΛΚΟ STAHL 3,2t

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 91-054

Κατασκευαστής: BAΡΟΥΛΚΟ STAHL 3,2t

Τύπος: 3,2t

Παρατηρήσεις: 2 TEMAXIA

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications