ΔιάφοραΓερανογέφυρες
›› 91-033 | ΒΑΡΟΥΛΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 2T | STAHL

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 91-033

Κατασκευαστής: STAHL

Τύπος: ΒΑΡΟΥΛΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 2T

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications