ΕλασματουργικάΥδραυλικές Πρέσσες
›› 40-105 | 20t | LINDEBERG

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 40-105

Κατασκευαστής: LINDEBERG

Τύπος: 20t

Δύναμη πίεσης τόνοι: 20t

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications