ΕλασματουργικάΥδραυλικές Πρέσσες
›› 40-102 | | ΠΡΕΣΣΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 80t

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 40-102

Κατασκευαστής: ΠΡΕΣΣΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 80t

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications