ΕλασματουργικάΚρουστικές Πρέσσες
›› 30-501 | 120x120mm 90 MOIΡΕΣ | ΚΑΛΟΥΠΙ ΓΩΝΙΟΚΟΠΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 30-501

Κατασκευαστής: ΚΑΛΟΥΠΙ ΓΩΝΙΟΚΟΠΤΗΣ

Τύπος: 120x120mm 90 MOIΡΕΣ

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications