ΕλασματουργικάΚρουστικές Πρέσσες
›› 30-500 | | ΚΑΛΟΥΠΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 30-500

Κατασκευαστής: ΚΑΛΟΥΠΙΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά: ΖΕΥΓΗ Φ 260 Φ 309 Φ 404 Φ 304 Φ 319 Φ 374 Φ 360 Φ 264 Φ 364 Φ 284 Φ 105 Φ 224 Φ 102 Φ 106 Φ 99 Φ 114 Φ 105 Φ 214 Φ 104 Φ 279 Φ 229 Φ 239 ΘΥΛΗΚΑ Φ 179,4 Φ 319-6 Φ 230,2 Φ 164,5 Φ 230 Φ 205 Φ 145 Φ 255,2 Φ 306,2 Φ 404 Φ 260,5 Φ 278 Φ 105,4 Φ 95,2 ΑΡΣΕΝΙΚΑ Φ 277

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications