ΕλασματουργικάΚρουστικές Πρέσσες
›› 30-146 | | ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΡΕΣΣΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 30-146

Κατασκευαστής: ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΡΕΣΣΑ

Διαστάσεις άνω τραπεζιού: 400x220mm

Διαστάσεις κατώ τραπεζιού: 460x370mm

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications