ΕλασματουργικάΚρουστικές Πρέσσες
›› 30-084 | 160T | KIESERLING

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 30-084

Κατασκευαστής: KIESERLING

Τύπος: 160T

Τεχνικά χαρακτηριστικά: ΑΝΑΚΛΙΝΩΜΕΝΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΣΥΜΠΛΕΚΤΗ

Δύναμη πίεσης τόνοι: 160T

Διαδρομή: 30 - 180 mm

Διαστάσεις κατώ τραπεζιού: 800x900 mm

Αντίθλιψη: ME ANTIΘΛΙΨΗ

Παρατηρήσεις: DAYLIGHT 550mm

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications