ΕλασματουργικάΨαλίδια
›› 20-040 | 1000x1mm | ΨΑΛΙΔΙ ΣΤΡΑΝΤΖΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 20-040

Κατασκευαστής: ΨΑΛΙΔΙ ΣΤΡΑΝΤΖΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ

Τύπος: 1000x1mm

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications