ΕλασματουργικάΣτραντζόπρεσσες
›› 10-035 | 1000x1mm | ΣΤΡΑΝΤΖΑ ΨΑΛΙΔΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 10-035

Κατασκευαστής: ΣΤΡΑΝΤΖΑ ΨΑΛΙΔΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ

Τύπος: 1000x1mm

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications