ΕλασματουργικάΣτραντζόπρεσσες
›› 10-029 | 1m x 1,5mm | ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΤΡΑΝΤΖΑΚΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 10-029

Κατασκευαστής: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΤΡΑΝΤΖΑΚΙ

Τύπος: 1m x 1,5mm

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications