ΕλασματουργικάΣτραντζόπρεσσες
›› 10-028 | | ΤΣΑΚΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 10-028

Κατασκευαστής: ΤΣΑΚΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Πάχος λαμαρίνας: 1,5mm

Μήκος λαμαρίνας: 1000mm

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications