ΕλασματουργικάΣτραντζόπρεσσες
›› 10-024 | 1,5m 2.5mm | ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΣΤΡΑΝΤΖΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 10-024

Κατασκευαστής: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΣΤΡΑΝΤΖΑ

Τύπος: 1,5m 2.5mm

Πάχος λαμαρίνας: 2.5mm

Μήκος λαμαρίνας: 1500mm

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications