ΕλασματουργικάΣτραντζόπρεσσες
›› 10-003 | ΣΤΡΑΝΤΖΑ 2,5M 4mm | RAS

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 10-003

Κατασκευαστής: RAS

Τύπος: ΣΤΡΑΝΤΖΑ 2,5M 4mm

Πάχος λαμαρίνας: 4mm

Μήκος λαμαρίνας: 2500mm

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications