ΜηχανουργικάΤόρνοι
›› 00-048 | | COPY LATHE

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 00-048

Κατασκευαστής: COPY LATHE

Παρατηρήσεις: PRICE: 2.500 EURO FREE ON TRUCK

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications