ΜηχανουργικάΤόρνοι
›› 00-047 | 2000x680mm DIAMETER | PLUMM

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 00-047

Κατασκευαστής: PLUMM

Τύπος: 2000x680mm DIAMETER

Παρατηρήσεις: PRICE: 3.500 EURO FREE ON TRUCK

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications