ΜηχανουργικάΤόρνοι
›› 00-040 | | SCHAERER

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 00-040

Κατασκευαστής: SCHAERER

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 1500x560mm DIAMETER

Παρατηρήσεις: PRICE: 2.800 EURO FREE ON TRUCK

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications