ΜηχανουργικάΤόρνοι
›› 00-015 | | PLUMM

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 00-015

Κατασκευαστής: PLUMM

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 2000x300mm

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications